Engineering

Door de jarenlange ervaring welke wij opgedaan hebben kunnen wij u met een breed scala van diensten ondersteunen in uw werkvoorbereiding. Naar aanleiding van een architect ontwerp kunnen wij al van start. Allereers maken we een ruwe opzet van de technische details en ontwerpen we al een ruw 3D model. In overleg met de klant worden de details nader uitgewerkt en de technische uitgangspunten voor het project gedefinieerd. Vervolgens implementeren we deze definities in onze software en kan het engineeringsproces van start. Het importeren van eventuele staalmodellen leidt tot een maximale foutreductie doordat conflicten tussen staal en houtmodel automatisch gedetecteerd worden. Ook streven we ernaar om in een vroeg stadium nog aanpassingen aan het staal te voorzien teneinde de montage van de houtconstructies optimaal plaats te laten vinden.